Zacznij nowy temat  
 
> Jakość życia kobiet po mastektomii ankieta

Mariola, 2011-03-21  
Jakość życia kobiet po mastektomii ankieta  
Jestem studentką III roku fizjoterapii i mam ogromną prośbę.Uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety.
Ankieta jest całkowicie anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie jako materiał badawczy do powstającej pracy licencjackiej. Celem niniejszej ankiety jest zebranie informacji na temat jakości życia kobiet po mastektomii. Proszę o odpowiedź na wszystkie pytania przez zaznaczenie odpowiedzi, która najbardziej odpowiada Pani odczuciom. Nie ma odpowiedzi „prawidłowych” lub „nieprawidłowych”. Podczas wypełniania kwestionariusza proszę o udzielanie odpowiedzi zgodnych z prawdą.
Bardzo dziękuję za poświęcony czas i współudział w badaniach.

Link do ankiety:
http://www.ankietka.pl/ankieta /56566/subiektywna-ocena-jakosci-zycia-k obiet-po-mastektomii.html
 
   
Chcę odpowiedzieć    powrót  
   
po masteskomi  
delfin, 2013-04-23  
Treść: odpowiedzi na pytania  
 
powrót