ZESTAWY ĆWICZEŃ DLA KOBIET PO MASTEKTOMII drukuj temat

W zależności od stanu pacjentki po zabiegu dobiera się odpowiedni zestaw ćwiczeń. O rozpoczęciu gimnastyki decyduje lekarz prowadzący po konsultacji z lekarzem internistą i rehabilitantem. Poniżej przedstawione są zestawy ćwiczeń dla pań w różnym okresie po zabiegu. Ćwiczenia dobiera się w zależności od minionego czasu po przebytym zabiegu.
1-3 doba 4-6 doba 7-9 doba

1-3 doba

W pierwszych dniach po zabiegu ze względu na bezpieczeństwo zaleca się wykonywanie ćwiczeń w pozycji leżącej na plecach z ugiętymi kolanami i biodrami. Ręka po stronie operowanej piersi powinna być ułożona na specjalnym klinie przeciwobrzękowym, który ułatwia odpływ chłonki z kończyny górnej.
Zaciskanie dłoni w pięść, palce dłoni szeroko i wąsko
   
Ruchy zgięcia i wyprostu w stawie łokciowym
Ramiona ugięte w stawach łokciowych, ręka po stronie operowanej spoczywa na ręce po stronie nieoperowanej, która ją podpiera od spodu i wspomaga ruch. Założone ramiona należy ostrożnie unosić do góry, najpierw ponad głowę, potem za głowę.
Kończyny górne wyprostowane w stawach łokciowych. Unoszenie kończyn nad głowę
Kończyny górne wyprostowane w stawach łokciowych. Unoszenie kończyn nad i za głowę
Do góry
4-6 doba

Pozycją do ćwiczeń jest siad na taborecie lub na łóżku tak, aby stopy były oparte o podłoże. Przed rozpoczęciem gimnastyki należy kilka minut spokojnie siedzieć. Po kilkugodzinnym nawet leżeniu mogą wystąpić zawroty głowy, co w konsekwencji grozi upadkiem.
Unoszenie barków ku górze, krążenia barkami
   
Unoszenie kończyn górnych zgiętych w stawach łokciowych. Ręka po stronie operowanej spoczywa na ręce po stronie zdrowej, która ją wspomaga w wykonywanych ruchach
Unoszenie kończyn górnych wyprostowanych w stawach łokciowych. Kończyna górna po stronie nieoperowanej wspomaga ruch kończyny po stronie operowanej
Kończyny górne wyprostowane w stawach łokciowych. Unoszenie kończyn w górę ponad głowę
Kończyny górne z boku tułowia. Unoszenie ich bokiem w górę, aż do złączenia nad głową
Do góry
 
7-9 doba

Pozycją wyjściową jest siad na taborecie lub brzegu łóżka, stopy oparte o podłoże. Ćwiczenia wykonywane są z użyciem laseczki gimnastycznej.
Kończyny górne wyprostowane w stawach łokciowych. Unoszenie kończyn w górę ponad głowę. Opuszczanie ramion z laseczką gimnastyczna na kark. Unoszenie laski do góry nad głową do pełnego wyprostu. Opuszczanie laseczki z kończynami górnymi wyprostowanymi w stawach łokciowych
   
   
Chwyt laski gimnastycznej przez kończynę górną po stronie operowanej. Unoszenie laski ku górze i opuszczanie w dół. W pierwszym okresie można ten ruch wspomagać ręką po stronie nieoperowanej
Krążenia kończynami górnymi po torze ósemki z wykorzystaniem laseczki gimnastycznej, wykonując ruch sięgania na kark
Dla pań, które są już pionizowane, można zaproponować ćwiczenia w pozycji stojącej najlepiej przy ścianie lub przy drabinkach.
Wchodzenie i schodzenie palcami po ścianie lub drabince
- w ustawieniu przodem i bokiem operowanym
 
Do góry